MOBILNI TELEFONI – ALKOHOL I DROGA 21. VIJEKA

Pisanje i čitanje poruka tokom vožnje automobilom opasnije je od vožnje pod uticajem alkohola ili marihuane, kažu najnovija istraživanja u svijetu.

Ispitivanja sprovedena sa vozačima na simulatorima su pokazala da su njihove reakcije bile usporene za 35 % kada su čitali ili pisali poruke, dok marihuana usporava reakcije za 21 %, a alkohol u dozvoljenoj količini za 12 %. Sposobnost kontrole nad upravljačem kod lica zaokupljenih mobilnim telefonom se pogoršala za 91 %, dok je kod osoba pod uticajem marihuane oslabila za 35 %. Da sve bude još gore nego što izgleda, svi oni koji kucaju (pišu) SMS poruke mnogo slabije održavaju i propisanu udaljenost od automobila pred sobom i često skreću sa svoje saobraćajne trake, što u kombinaciji sa slabijom reakcijom već priprema nekome "kovčeg".

          

Vozači koji čitaju ili pišu poruke su ometeni jer spuštaju ruke sa volana kako bi koristili mobilni telefon, čitali sitna slova sa ekrana i pisali poruke. Ova kombinacija uzrokuje usporenu reakciju i kontrolu nad automobilom pa samim tim vozača stavlja u veću opasnost od dozvoljene količine alkohola.

Isto tako, iako je kod nas dozvoljena upotreba mobilnog telefona "samo ukoliko je prilagođen upotrebi u vozilu", što znači da ga možemo koristiti uz upotrebu handsfree uređaja ili sa slušalicama, tako da ruke budu slobodne, mobilni telefon opet povećava rizik nastanka nezgode. Jer osoba koja priča na mobilni većinu svoje pažnje usmjerava na taj razgovor, dok samo mali dio pažnje je usmjeren na put ispred. Tako da iznenadne opasnosti koje vozač inače uoči, kada razgovara mobilnim ne primjeti, tako da dolazi do nezgode. Još ako je razgovor "zaslađen" neprijatnim vijestima onda reakcija vozača faktički i ne postoji.

Inače, ankete u svijetu govore da više od polovine vozača starosne dobi od 18 do 24 godine priznaje da piše i šalje SMS poruke tokom vožnje.

Prema tome, svaki telefonski poziv i svako otkucano slovo na mobilnom telefonu tokom vožnje, znači "miris smrti u kabini vozila".